Zakończenie lotów


Dodano 22 września 2020 o godz. 11:02

Lot Świebodzin nie odbędzie się, wyniki po locie Grodzisk Wielkopolski są ostateczne.


Wybór kategorii


Dodano 20 sierpnia 2020 o godz. 12:05

W zakładce PZHGP > Dokumenty znajduje się plik PROPOZYCJE KATEGORII 2020 z wynikami hodowców w danej kategorii. Jeżeli przy wyniku są znaki zapytania a nie OK należy zdecydować, w której kategorii chce się liczyć, dopiero to umożliwia wydruk kart wyników.

 


Informacje dot. lotu Bruksela.


Dodano 27 lipca 2020 o godz. 11:22

1. Koszowanie gołębi na lot Bruksela dla hodowców oddziału Brzeziny odbędzie się na punkcie wkładań w Andrespolu dn . 30.07 .2020 (czwartek) w godz. 14.00-16.00
 
2.Hodowcy lotujący  na systemie innym niż Tauris  zobowiązani są zabrać swoje urządzenia niezbędne do koszowania gołębi.
 
3. Na lot obowiązuje seria 3 z 5 współzawodnictwo okręgu(pierwsze 5 na matkę wkładaniową)
 
4.Współzawodnictwo  do Oddziału seria 3 z 10 (lot o puchar Burmistrza)
 
5. Po przylocie gołębie które wrócą  zgłaszamy do Prezesa Oddziału  tel ;602-621-324(podajemy ;nazwisko ,nr gołębia oraz czas przylotu)
 
6. Otwarcie zegarów również w Andrespolu przewidziane jest na dzień 4.08 2020 (wtorek) godz 20.00

 


Spisy Gołębi Młodych


Dodano 20 lipca 2020 o godz. 18:15

Zarząd Oddziału informuje, że spisy gołębi młodych należy składać u skarbników sekcji do 2.08.

W zakładce Plan Lotów dostępny jest plan lotów gołębi młodych na sezon 2020. Oprócz widniejących tam lotów odbędą się także dwa loty próbne:

12.08 - sekcyjny lot próbny

17.08 - oddziałowy lot próbny (koszowanie 16.08)


Sezon 2020


Dodano 12 maja 2020 o godz. 13:26

Na stronie w zakładce Loty>Plan Lotów oraz po kliknięciu tutaj dostęny jest zaktualizowany Plan Lotów gołębi dorosłych. Pierwszy lot 16 maja.

W zakładce PZHGP>Dokumenty i po kliknięciu tutaj dostępny jest szczegółowy Plan Lotów wraz z datami i godzinami koszowania i odjazdu kabin.

W zakładce PZHGP>Dokumenty>Regulaminy i po kliknięciu tutaj dostępny jest regulamin Współzawodnictwa na sezon 2020.

Każdy hodowca przebywający na punkcie wkładań jak i przy otwarciu zegarów musi posiadać własną maseczkę ochronną zaś rękawiczki jednorazowe i płyn dezynfekujący będą zapewnione przez Oddział. W stosunku do hodowców, którzy nie będą przestrzegać zasad zostaną wyciągnięte konsekwencje.

 


Uchwały Zarządu Głównego PZHGP


Dodano 6 maja 2020 o godz. 19:43

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego w odpowiedzi na zapytanie PZHGP wskazał, że zaproponowana procedura kosztowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego,PZHGP  informuje, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.

Ów reżim i wszystkie szczegóły opisane są w uchwałach dostępnych tutaj.

Loty (do kategorii) mogą odbywać się już od 9.05. Będziemy na bieżąco informować o terminach lotów próbnych i konkursowych w naszym oddziale.

 

Grodzisk Wielkopolski

12 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-19 20:55Śrem


5 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-12 20:53Jarocin


29 sierpnia 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-07 12:04Kalisz


22 sierpnia 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-08-25 11:56Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl